תהליכים משלימים

תהליכים משלימים מבוצעים על כלל המתכות. חלקם כהכנת החלק לשלב הבא וחלקם לחיזוק והעלאת קושי המתכת. 
בין המטרות של תהליכים אלו: הגדלת עמידות לקורוזיה, סילוק חומרים זרים מהמתכת, יישור פני השטח והגדלת קושי המתכת. 
סטילקוט בע"מ מציעה מספר תהליכים ובהם:

 

ריסוס חול

  • מגדיל עמידות לקורוזיה. משפר פני שטח

שחרור מימן

  • נועד לחיזוק והעלאת קושי המתכת.